תקנון האתר

תקנון רכישה

הוראות כלליות

 • אתר www.rampashop.co.il (להלן: “האתר”) מופעל על ידי חברת רמפה ע.פ. 209135300 (להלן: “החברה”) בכתובת: אל-רום 6 ראשון לציון לשם מכירת מוצרי ביגוד ואקססוריז (להלן: “המוצרים”).
 • הרוכש ו/או הגולש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. רכישת המוצרים מן האתר מהווה הצהרת הרוכש כי קרא את התקנון, הבינו והוא מסכים לו.
 • האתר הינו חנות וירטואלית-אינטרנטית למכירת המוצרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 • תקנון זה הינו הבסיס המשפטי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הרוכש מוצרים דרכו.
 • האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר למען הנוחות בלבד אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים, וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים באופן שווה.
 • בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעויות להלן:

  א. האתר: אתר האינטרנט www.rampashop.co.il

  ב. הרוכש: משתמש שביצע רכישה/הזמנה באמצעות האתר.

  ג. המוצרים: המוצרים המופעים באתר והמוצעים למכירה.

 • פרשנות התקנון, אכיפתו ו/או יישוב סכסוכים הנובעים ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויידונו בבית המשפט המוסמך.
  מכירה ושירות לקוחות
 • מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ לפי שיעורו בחוק במועד ביצוע ההזמנה.
  החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ותעריפי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב הרוכש בהתאם למחירים המעודכנים.
 • הרכישה באתר הנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד וזו מתבצעת רק לאחר קבלת אישור מאת חברת האשראי של הרוכש.
 • רישומי המחשב של החברה, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, והיא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט, ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • אספקת המוצרים
  א. החברה תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.
  ב. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים מטה תחת מדיניות המשלוחים כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א’ עד ה’ ואינם כוללים ימי שישי-שבת, ערבי חג וימי חג.
  ג. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בזמן הקצר ביותר לרוכש, ותעמוד לרשותו בסיוע ובאיתור החבילה במקרים חריגים.
 • דמי משלוח
  דמי המשלוח במשלוח רגיל אינם כלולים במחיר המוצר.
  עלות משלוח עד הבית או בית העסק היא 35.00 ₪.
  אם ברצון הרוכש לשדרג את סוג המשלוח, הוא יציין זאת בעמוד עגלת הקניות, שם יפורטו המחירים של כל סוגי המשלוחים האפשריים. מחיר זה יתווסף לסכום הסופי לתשלום.
  במכירה בתשלומים, רשאית החברה ו/או האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 • בכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדוא”ל rampa.byuval@gmail.com
  החזרות וביטול עסקה
 • הרוכש זכאי לבטל העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: החוק”).
 • ביטול הרכישה יתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מייל החברה. מובהר בזאת כי יום אספקת הסחורה הוא היום שבו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הרוכש, דהיינו הכתובת שציין הרוכש ככתובת למשלוח המוצר.
 • במקרה של ביטול העסקה, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מעלות ההזמנה אך לא יותר מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
 • אם סופק המוצר לרוכש, חלה עליו חובת החזרת המוצר אל החברה עצמה. הרוכש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 • הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח במידה שהמוצר כבר נשלח לרוכש.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
  א. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
  ב. במקרה של כוח עליון כהגדרתו בחוק, אשר ימנע את המשך הביצוע התקין של המכירה .
  ג. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הרכישה.
  הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
  אחריות וקניין רוחני
 • האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הרכישה בו.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר.
 • החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר רכישתו של המוצר.
 • רוכש המבצע הזמנה ו/או רכישה באמצעות האתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, ואין לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. עם זאת, מובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר אודות המוצרים יהיה שלם ומדויק ככל האפשר.
 • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל דגמי המוצרים המופיעים באתר.
 • האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בו בני 18 ומעלה, בעלי תא דוא”ל ברשת האינטרנט בישראל, בעלי כתובת מגורים בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות התמונות המופיעות בו, השיטות והסודות המסחריים הנם רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק או להשתמש באופן אחר באתר ו/או בחלקים ממנו.
 • השם “רמפה” וכן כתובת האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  אבטחת רכישה ומידע ושמירת פרטיות
 • החברה מכירה בחשיבות השמירה על פרטיותם של המשתמשים באתר והרוכשים באמצעותו. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות במידע. במקרים שאינם בשליטת החברה, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לרוכש ו/או למשתמש באתר.
 • השימוש באתר ו/או הרישום לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעותו מהווים הסכמה לכל שימוש במידע שייאסף כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.
 • המידע אשר יימסר בעת הרכישה באתר, וכן כל מידע אשר ייאסף בקשר להזמנות שבוצעו ו/או למוצרים שנרכשו ו/או כל שימוש אחר שנעשה באתר, יישמרו במאגרי המידע של שירות הלקוחות של החברה. שירות הלקוחות יעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת המוצרים ו/או משלוח ו/או דיוור שלהם. החברה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור, וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 • כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות שימוש במידע כדי לפנות לרוכש ו/או המשתמש באתר בכל אחד מאמצעי ההתקשרות אשר ימסרו על ידו באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר על מנת להציע כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור החברה כי יוכל להתאים ו/או לעניין הרוכש ו/או המשתמש באתר בהתאם לפילוח המידע המצוי בידיה, ובין היתר להציע כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.
 • הרוכש ו/או המשתמש באתר רשאי בכל עת לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לפעולות ו/או לרכישות שבוצעו באתר.
 • במידה והרוכש ו/או המשתמש באתר יאשר משלוח חומר פרסומי מהאתר, החברה תהיה רשאית לשלוח אליו כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שנמסרו לה על ידי הרוכש ו/או המשתמש באתר לרבות הודעות בדואר אלקטרוני והודעות SMS.
 • מובהר בזאת כי החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו’. לצורך כך, משתמשת החברה בכלים שונים העומדים לרשותה, המסייעים לה לנטר דפוסי הפעילות באתר, מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר ורכישת המוצרים באמצעות האתר.
  עיבוד המידע נועד לצורכי בקרה, מחקר, תחזוקה, הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר, והוא אינו מזהה את הרוכש ו/או המשתמש באתר באופן אישי.
 • החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.
 • הרכישה באתר מותרת לבני 18 ומעלה.

מדיניות משלוחים

איסוף עצמי– יתאפשר ממחסני החברה ברחוב אל-רום 6 ראשון לציון, רק לאחר קבלת מייל/טלפון כי ההזמנה מוכנה!
במקרים דחופים אפשר לפנות אלינו בוואטסאפ ולבדוק אם ניתן להכין את ההזמנה מהר יותר – 052-3334792
משלוחים– ישנם משלוחים לכל הארץ בעלות של 35 ₪, בהזמנה מעל 399 ₪ המשלוח ללא עלות.
זמן אספקה– עד 5 ימי עסקים לרוב האיזורים ועד 7 ימי עסקים לאיזורים מרוחקים וישובים באיזור השומרון.
המשלוח יבוצע על ידי חברת שליחויות בין השעות 8:00-19:00 בימים א-ה.
לקוח אשר ירשום טלפון לא נכון או כתובת לא מלאה- האספקה עלולה להתעכב.

אחריות ושירות –

11.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

11.2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

11.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את החברה. הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים של המוצרים בפועל.

11.4. תמונות המוצרים ו/או ומדריך מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין המידות המוצגות באתר, חלקם או כולם, לבין מידות המוצרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

11.5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך, לרבות משתמש שפעל בניגוד להוראות הכביסה והגיהוץ של היצרן.

11.6. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש או המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש ו/או המשתמש עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

12. שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.